top of page

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll i nye boliger:

- våtrom

- lufttetthet

Vi kan også gjennomføre uavhengig kontroll i forbindelse med ulovlighetsoppfølging fra kommunen i tiltaksklasse 1.

Vi har sentral godkjenning for å gjennomføre uavhengig kontroll.

Trykktest og termografi

Vi tilbyr trykktesting av boliger samt termografi av bygg, bygningsdeler eller annet.

For trykktesting har vi eget system fra Minneapolis.

For termografi har vi et supert Flir E8 termokamera

FLIR0021.jpg

Termobilde kan vise kuldebroer/energitap

bottom of page