top of page

Taksttjenester

Vi har lang erfaring fra ulike saker og problemstillinger og har tilgang på alle nødvendige verktøy for å hjelpe deg i din sak.

Vi har spesialisert oss på skade- og reklamasjonssaker.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Brukt bolig

Vi har lang og bred erfaring fra saker der en brukt bolig har feil eller mangler fra det som ble opplyste om ved salget.

I slike saker kan vi dokumentere alle avvikene og kalkulere kostnaden for å utbedre dem på en oversiktlig og lettlest måte, til stor nytte for motparten, advokater og andre.

Ny bolig

Mange nye boliger overtas med feil og mangler. 

I slike saker vil vi kunne dokumentere alle avvikene og kalkulere kostnaden for å utbedre dem på en oversiktlig og lettlest måte, til stor nytte for motparten, advokater og andre.

Her kommer også vår kompetanse fra byggesak inn slik at forholdet mot byggesaksmyndigheten kan vurderes.

Tjenester

Har du fått utført en håndverkstjeneste der kvaliteten eller prisen ikke ble som avtalt kan vi bistå med å dokumentere dette som et grunnlag for ditt krav mot håndverkerfirmaet.

Skade

Vi utfører skadetakst for forsikringstaker og -selskap.

Vi er også godkjent for taksering ved naturskade (NP).

Skjønn

Vi kan oppnevnes som skjønnsmann i skadeskader, for ekesempel etter brann.

Vi har lang og bred erfaring med brannskjønn, rekonstruksjon av brannskadde bygninger og lovkrav som kommer i slike forsikringsoppgjør

Tilstand
og vedlikehold

Vi gjennomfører tilstandsvurderinger og utformer vedlikeholsplaner for borettslag, sameier og næringsbygg.

Våre vedlikeholdsplaner kan brukes i budsjetter og som system for gjennomføring av årlig vedlikehold.

Om ønskelig kan vi også sørge for gjennomføring, kontroll og rapportering.

Bruker dere et system fra forretningsfører?

Vi kan arbeid i de fleste systemer, eller enkelt overføre data fra våre systemer!

Våre prinsipper

Når vi påtar oss et takstoppdrag jobber vi etter følgende prinsipper:

  • Våre rapporter skal være opplysende og faktabaserte

  • Våre rapporter skal være lettleste med klart og tydelig språk

  • Bilder skal være opplysende og med forklarende tekst

  • Alle summer skal kunne ettergås i markedet

  -  DIN TAKSTMANN

bottom of page