top of page

Byggesak

Tjenester

Ansvarlig søker

Vi kan tilby å være ansvarlig søker i alle byggeprosjekter og har sentral godkjenning for ansvarsrett

Prosjektering

Vi har godkjenning for å prosjektere følgende fag:

- arkitektur

- brannsikkerhet

- konstruksjonssikkerhet

- våtrom

- bygningsfysikk

Tegninger

Vi kan lavere alle typer tegninger til byggeprosjekter, inkludert nødvendige kart

bottom of page