top of page
Modern Architecture

Våre tjenester:

Vi kan tilby en rekke tjenester for å planlegge og gjennomføre et prosjekt:

Forprosjekt:

Gjennom et forprosjekt kan vi avklare ytre rammer for ditt prosjekt, enten det er reguleringsplan, økonomi eller arealbehov.

Gjennnom grundige undersøkelser finner vi de ytre rammene prosjektet må eller bør forholde seg til.

I denne fasen kan vi også kalkulere prosjektet, lage en fremdriftsplan eller andre ting som du har nytte av.

I tidlig fase kan det også være nyttig å hente inn samtykke fra Arbeidstilsynet som er nødvendig for alle prosjekter som inkluderer arbeidsplasser eller -oppgaver i eide og utleide bygninger. Slike søknader kan vi gjøre ut fra våre maler og erfaring på en smidig måte.

Trenger prosjektet en byggetillatelse kan vi selvsagt sørge for at denne kommer på plass!

I prosjektet:

Gjenom et prosjekt kan vi påta oss mange oppgaver:

  • Byggeleder

  • HMS-ansvar (KP og KU) for deg som byggherre

  • Kvalitetskontroll

  • Kontrakter, garantier og avtaler

  • Fremdrifts- og økonomikontroll

  • Dokumentasjonskontroll

Etter prosjektet:

Når et byggeprosjekt er ferdigstilt skal det overleveres. Med det følger både krav og ansvar til leveransen.

Vi kan gå gjennom og kontrollere at leveransen er oppfylt. Vi kan også sjekke at kvaliteten på det som bygget er som avtalt, både fysisk og gjennom dokumentasjonen.

Er det noe som ikke er greit kan vi bistå gjennom utbedringene av reklamasjonsarbeidet og følge dette opp frem til ettårsbefaringen (og lenger om det er nødvendig).

Med oss på laget får du trygghet i prosjektet!

Bygge mikrohus?

Plan- og bygningsloven har åpnet for enklere byggeregler for mikrohus!

De senere årene har det kommet mange tilbydere og produsenter av mikrohus. Disse har varierende kvalitet og forholder seg ulikt til det regelverket som gjelder.

Har du planer om å kjøpe eller bygge mikrohus?

Vi har kompetansen som skal til for å kontrollere at prosjektet tilfredsstiller alle relevante krav - noe som sikrer din investering.

Med vår kombinasjon av takst- og byggesakskompetanse er ditt mikrohus-prosjekt i trygge hender!

bottom of page