Takst

Center Takst & Prosjekt AS er sertifisert i Norsk takst for skade og skjønn på bygninger.

Reklamasjon

I noen byggeprosjekter kommer det noen ganger til det punktet at en uavhengig takstmann må vurdere kvalitet, pris eller fremdrift. Dette gjelder både nye boliger og eldre boliger som er under oppussing eller oppgradering.

Både ved kjøp av ny bolig eller en eldre bolig kan det være at selger er ansvarlig for feil og mangler som dukker opp.

Vi har over 20 års erfaring med reklamasjonstaksering!

Skade

Noen ganger oppstår det skader på bygninger eller bygningsdeler. 

For å kunne dokumentere skadeomfang og reparasjonskostnad kan en takstmann sette en verdi på dette gjennom grundig dokumentasjon og vurderinger.

Vi har over 20 års erfaring med taksering av skader!

Skjønn

I forsikringsbransjen er skjønn et nyttig verktøy for å rekonstruere en bygning etter brann. Selskap og forsikringstaker oppnevner hver sin skjønnsmann - som sammen kommer frem til verdien av skaden og gjenoppbyggingskostnaden.

Vi har vært skjønnsmann i mange saker og har lang erfaring og gode verktøy for  å ivareta dine interesser i saken!

logo-medlem.png