top of page

Center Takst & Prosjekt AS restruktureres.

I generalforsamling 10.2.23 ble det vedtatt at foretaket skal omorganiseres og oppdateres med nye tjenesteområder for 2023.

Hjemmesiden er i den forbindelse ute av drift.

Vi treffes på post@ctp.as!

bottom of page