top of page

Energirådgivning

Energirådgiver

Vi tilbyr energirådgivning for Enova-refusjon.

For å kunne søke om Enovarefusjon for oppgradering av bygningskroppen (100 - 150.000 kroner) må boligen kartlegges av en energirådgiver før oppgraderingen starter.

Kostnadene til energirådgiveren dekkes av Enova med inntil 50% (7.500,-)

Les mer på Enova.no

Termografi

For å finne luftlekkasjer, kuldebroer og dårlig isolerte konstruksjoner har vi termokamera.

 

Flir E8 XT

Kameraet kan også brukes til å søke etter pågående lekkasjer

Trykktesting

Vi har trykktestingsutstyr for testing av boliger opptil 2.300 m³.

Minneapolis MiniFan m/ DG1000

bottom of page